Odpovědnost

Naše odpovědnost k životnímu prostředí nás vedla ke stále vetšímu zamyšlení.

Povodně, extrémní teplotní výkyvy, smog a jiné přírodní úkazy jsou jasným varováním, které nám ukazujíe míru poškození životního prostředí.

Proto jsme se rozhodli zahrnou koncept ochrany životního prostředí do naší obchodní filozofie. V praxi to znamená, že pracujeme podle normy ISO 14001 a začleňujeme ochranu životního prostředí do našich rozhodnutí a činností.

Výběrem ekologicky šetrných druhů dopravy a intenzivním využíváním moderních komunikačních prostředků eliminujeme dopady na životní prostředí.

Zvláště u komplexních logistických řešení jde o významný environmentální přínos. Dobré logistické řešení je nejen přínosem pro životní prostředí, snižuje také náklady a zvyšuje konkurenceschopnost v globálním prostředí.

Společně s Vámi považujeme za svou povinnost chránit stávající zdroje ve prospěch naší budoucnosti..

ISO-certifikáty

CO2-neutrální přeprava

Kompenzujte svoje Emise